Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 04

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 04