Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 12

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 12