Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 16

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 16