Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 14

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 14