Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 15

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 15