Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 10

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 10