ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ (1904 - 1989)

Γεννήθηκε στα Άνω Πε­δινά Ζαγορίου. Αφού έλαβε τη βασική εκπαίδευση στο χωριό του, φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και στα Γυμνάσια Ξάνθης και Κα­βάλας και αποφοίτησε από το 9ο Γυμνάσιο Αθηνών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διορίστηκε στο Σχολαρχείο της Πάργας. Κατόπιν υπηρέτησε στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής, σε διάφορα Γυμνάσια στη Θεσσαλονίκη, ενώ έγινε Γυμνασιάρχης και τοποθετήθηκε στη Ζωσιμαία Σχο­λή Ιωαννίνων μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Από το 1970 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Ο Στάθης Λαμπρίδης επέδειξε ιδιαίτερο ζή­λο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Μετά από προσπάθειές του κατόρθωσε ποσοστό 30% από τους πόρους του ιδρύμα­τος των Ηπειρωτών ευεργετών Ριζάρηδων να διατίθεται για το Ζαγόρι και τα μνημεία του. Ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης και πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στην Ηπειρωτική Εταιρεία ως γενικός Γραμματέας, ενώ διετέλεσε και μέλος του συμ­βουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχο­λής. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συμβολή του σε έργα κοινής ωφελείας στην πατρίδα του. Ξεχωρίζουν προσπάθειές του για την ανάπτυξη και πρόοδο της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής.

Συνέγραψε πολλά άρθρα στον Ηπειρωτικό Τύ­πο, στο Δελτίο Πνευματικής Ενη­μέρωσης της Ηπειρωτικής Εταιρείας και βιβλία, όπως :

Οι αδελφοί Ριζάραι, το κληροδότημα αυτών και το Ζαγόρι, Αθήναι 1973

Χριστόδουλος Κλονάρης, Ζαγορίτης, Αθήναι 1975

Ιωάννης Λαμπρίδης, Αθήναι 1979

Κώστας Γκράτζιος, Αθήναι 1983

Επάνω Σουδενά, Γιάννινα 1984

 

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 11

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 34

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 215 - 216.