Το Ζαγόρι μας, τ. 115, 1987

Το Ζαγόρι μας, τ. 115, 1987

Αρ. Φύλλου 115, Οκτώβριος 1987
-Ζαγοριακά
-Παλιά Ζαγορίσια Δημοτικά τραγούδια [Κ.Βαρζώκας]
-Το παραδοσιακό πανηγύρι στην περιοχή μας σε άλλους καιρούς [Χρήστος Δούσμπης]
-Ο μύλος [Απόστολος Χατζής]
-Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ζαγοριακά 87
-Ιστορικά σημειώματα: Το Ταλιμάτι [Γεώργιος Νέγας]
-Βιβλία
-Η εκπαίδευση στα χρόνια του σκοταδισμού [Στάθης Λαμπρίδης]
-Για τους Ζαγορίσιους Αγιογράφους [Κώστας Λαζαρίδης]
-Συνένωση κοινοτήτων
-Οι οικολόγοι στο Τσεπέλοβο
-Προστασία του περιβλαλλοντος [Βασίλειος Δασκαλόπουλος]
-Νεκρολογίες
-Κοινωνικά