Το Ζαγόρι μας, τ. 056, 1982

Το Ζαγόρι μας, τ. 056, 1982

Αρ. Φύλλου 56, Νοέμβριος 1982
- Χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας [Κώστας Π. Λαζαρίδης]
- Απόψεις
Λαθεμένη κατανομή
Σηματοδότηση
Κρατική αδιαφορία
- Ένας ύμνος και μια ευχή στους εμπνευστές και συνεργάτες της εφημερίδας Το Ζαγόρι μας [Τάκης Δανος ]
- Ζαγορίσιοι ποιητές
- Αναστάσιος Μπογάς του Ιωάννη, Αγιογράφος [Απόστολος Ντιναλέξης]
- Από τη μεγάλη πείνα του 1917-18 [Κώστας Βαρζώκας]
- Ανθολογία επιστολών
- Από την προσφορά των ζαγορίσιων στους αγώνες της πατρίδας μας
- Ζαγορίσια δημοτικά τραγούδια [Κώστας Βαρζώκας]
- Αντίγραφο Κώδικα των Επάνω Σουδενών του Ζαγορίου [Στάθης Λαμπρίδης]
- Η επέτειος του 1940
Στην Αρίστη [Σ.Σ.]
Στη Βοβούσα [Χρόνης Δρουγιας ]
- Τα νέα κοινοτικά μας συμβούλια
- Τα χιονοδρομικά κέντρα και ο λαθεμένος κρατικός προγραμματισμός
- Γράμματα στη σύνταξη [Θεόδωρος και Αικατερίνη Σίγκα, Κων/νος Φούρκας]
- Ασφαλτόστρωση στο Γυφτόκαμπο [Άλκης Πασχάλης, Δέσποινα Κουνάβου]
- Η διάνοιξη του δρόμου Βρφσοχώρι - Πάδες
- Βιβλία
Σπύρου Δ. Βακάμη: Ποιήματα [Κώστας Π. Λαζαρίδης]
Πελοπίδα Οικονομίδη: Η Αββακούμειος Σχολή της Νήσου Ιωαννίνων [Κ.Π.Λ.]
- Νεκρολογίες [Ε.Γ.]
- Κοινωνικά