Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 08

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 08