Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 07

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 07