Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 02

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 02