Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 01

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 01