Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 06

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 06