Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 03

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 03