Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 05

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 05