Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 04

Πέτρινο γεφύρι στον Άγιο Ιωάννη - 04