Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (7)

Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (7)