Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (5)

Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (5)