Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (2)

Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (2)