Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (6)

Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (6)