Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (3)

Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (3)