Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (4)

Αγ. Νικόλαος, Καπέσοβο (4)