Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 10

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 10