Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 12

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 12