Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 11

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 11