Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 07

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 07