Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 04

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 04