Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 06

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Κήπων - 06