Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 08

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 08