Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 01

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 01