Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 07

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 07