Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 02

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 02