Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 06

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 06