Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 03

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 03