Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 04

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 04