Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 05

Πέτρινο γεφύρι στη βρύση Βαλαδιμέρη - 05