Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 06

Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 06