Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 01

Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 01