Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 03

Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 03