Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 04

Διαδρομή Βίτσα - Κουκούλι - 04