Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα

 

 

 
Βρίσκεται έξω από το Καβαλλάρι και γεφυρώνει το ρέμα «Μπότες» που καταλήγει στον Ζαγορίτικο ποταμό. Σύμφωνα με την μαρμάρινη επιγραφή που διασώζεται, κατασκευάστηκε το 1891 με χορηγία του Ανδρέα Ιωάννη Γραβανόπουλου. Είναι μονότοξο και διαθέτει στηθαίο από διαδοχικές, ενωμένες αρκάδες. Εξυπηρετούσε την μετακίνηση μεταξύ των χωριών Καβαλλάρι και Ανθρακίτης. Δυστυχώς ο νέος επαρχιακός δρόμος εφάπτεται στο γεφύρι, με αποτέλεσμα η κατάντη πλευρά του να έχει μπαζωθεί και να μην είναι πλέον ορατή. Γι' αυτό και το γεφύρι δεν θα εντοπιζόταν εύκολα αν δεν υπήρχε ενημερωτική πινακίδα.
Το συναντάμε πάνω στο δρόμο Καβαλλαρίου – Ανθρακίτη σε απόσταση 800 μέτρων από το πρώτο.
 
 
Συντεταγμένες:  Ν 39.74669   Ε 20.90878   /   39°44'48.1"N   20°54'31.6"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml