Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 08

Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 08