Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 07

Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 07