Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 02

Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 02