Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 05

Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 05