Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 01

Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 01