Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 03

Πέτρινο γεφύρι Ανδρέα - 03