Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 11

Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 11