Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 08

Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 08